Regulamin KPP

Terminarz

Poniedziałek 20 maja

13.00 – 17.00 – Rejestracja

18.00 – Rozpoczęcie, oficjalne zdjęcie, losowanie stanowisk

19.00 – Karp Party

 

Wtorek 21 maja

8.00 – 11.00 – Zajmowanie stanowisk

12.00 – Rozpoczęcie łowienia

 

Sobota 25 maja

08.00 – Koniec zawodów

08.00 – 11.00 – Zawodnicy wracają do bazy na wręczenie nagród

 

ok. 11.00  – Wręczenie nagród i ceremonia zamknięcia

Oficjalny

Regulamin KPP
  • Zawody są otwarte dla zawodników od 14 roku życia (pod opieką).
  • Organizatorzy – Centrum Promocji Wędkarstwa Karpiowego, posiadają całkowitą kontrolę nad zawodami, zasadami i warunkami rozegrania imprezy.
  • Organizatorzy rezerwują sobie prawo zmian w regulaminie w dowolnym czasie.
  • Wszelkie złamanie reguł będzie zgłoszone organizatorom, którzy mają prawo zdyskwalifikować zespół.

Część A - Rejestracja

01 – Każdy zawodnik musi się osobiście zarejestrować wraz z asystentem w określonym czasie (podane w ogólnej informacji). 

02 – Nikt, kto nie zarejestruje się w podanym terminie, nie może wziąć udziału w zawodach, zaś wpisowe nie podlega zwrotowi. W wyjątkowych okolicznościach, i po wcześniejszym telefonicznym zawiadomieniu organizatorów, zawodnik może się spóźnić, bez usunięcia go z zawodów.

03 – Zespoły, które przybędą do rejestracji po oficjalnym przewidzianym terminie, będą losować stanowiska w ostatniej kolejności. Jeżeli takich zespołów będzie więcej, o kolejności losowania zadecyduje kolejność rejestracji.

04 – Jeżeli zespół przybędzie na losowanie już po jego zakończeniu, sprawa decyzji o starcie zespołu pozostanie w rękach organizatorów. 

Część B - Oficjalne zdjęcie i losowanie

05 – Oficjalne zdjęcie wszystkich uczestników będzie wykonane we wtorek 21 maja podczas ceremonii otwarcia
06 – Losowanie odbywać się będzie na zasadzie pojedynczego losowania.

Część C - Reguły wędkowania

07 – Sondowanie dna, nęcenie oraz wędkowania dozwolone jest wyłącznie z brzegu. Użycie środków pływających jest zabronione.
08 – Sondowanie wody jest możliwe przy pomocy echosond wyrzucanych wędką lub specjalnie do tego przeznaczonego markera (na wędce).
09 – Możliwe jest oznaczenie łowiska 2 markerami zamocowanymi na wędkach. Zaleca się ściągnięcie ich do dna, poza czasem nęcenia i zarzucania zestawów.
10 – Granicę łowisk wyznaczają linie na załączonej do regulaminu mapce (ostateczna mapa stanowisk dostępna będzie miesiąc przed rozpoczęciem zawodów). Wszelkie niejasności dotyczące zakresu stanowisk rozstrzygać będzie sędzia główny.
11 – Jedynie zawodnicy, asystenci i sędziowie mogą na brzegu rozbijać swoje namioty.
12 – Każdy zespół musi rozstawić swoje wędki nie dalej niż 3 metry od tabliczki z numerem stanowiska (jeżeli taka odległość z jakichś powodów nie jest możliwa, to najbliżej jak jest możliwe). Zawodnicy nie mogą zarzucać wędek poza obszar swojego stanowiska. Wszystkie spory wynikające z prób łowienia poza wyznaczonym obszarem, muszą niezwłocznie być zgłoszone sędziemu. Sędzia ma kompetencje aby nakazać zespołowi przerzucenie swoich wędek.
13 – Do łowienie dopuszczeni są wyłącznie zgłoszeni zawodnicy.
14 – Zawodnicy muszą posiadać swoje własne worki karpiowe. Na wypadek złowienia karpia i niemożności jego natychmiastowego zważenia, karpie muszą być przechowane w workach. Organizatorzy nie będą zawodnikom dostarczać worków.
15 – Organizatorzy mają prawo przeszukania rzeczy i samochodów zawodników, jeżeli zachodzi podejrzenie jakiegokolwiek oszustwa. Wędkarze przyłapani na oszustwie będą zgłoszeni do organizatorów i usunięci zawodów.
16 – Zawody są rozgrywane na największą masę 3 największych złowionych karpi lub amurów. W przypadku jednakowej wagi, wygrywa zespół, który złowi największą rybę.
17 – Wchodzenie do wody w czasie zarzucania lub holowania ryb jest dozwolone do wysokości pasa. Każdy z zawodników, który będzie wchodził głębiej może się spodziewać, że holowana ryba nie będzie zaliczona. Zalecane jest zabranie ze sobą spodniobutów
18 – Jeżeli wszyscy zawodnicy z zespołu zamierzają opuścić na jakiś czas stanowisko, ich wędki muszą zostać zwinięte, zaś zestawy i łodzie wyjęte z wody. Pilnowanie sprzętu w takich okolicznościach można powierzyć asystentowi.
19 – Jednocześnie mogą być użyte nie więcej niż 2 niestacjonarne markery przez jeden zespół.

Część D - Asystent

20 – Jeden zespół może mieć MAKSYMALNIE 2 asystentów. Opłata za asystentów może być dokonana na miejscu, w czasie rejestracji. Asystenci muszą zarejestrowaniu i zgłoszeni najpóźniej podczas rejestracji.
21 – Asystentom zezwala się na podbieranie ryb, a także pomoc w przygotowywaniu zanęt i w nęceniu (asystenci mogą obsługiwać wędki typu spod). Ponadto zajęciem asystenta jest m.in. pomoc w dostarczaniu i przygotowaniu pożywienia, zgłaszaniu połowów sędziom.
22 – Asystentom nie wolno obsługiwać wędek z zestawami zarówno podczas zarzucania jak i holowania ryby. Zespół może zostać zdyskwalifikowany, jeżeli asystent zostanie przyłapany na pomocy w tych czynnościach.
23 – W przypadku kiedy jeden z zawodników nie może dłużej uczestniczyć w zawodach (z powodów zdrowotnych), wówczas organizatorzy mogą zezwolić asystentowi na zajęcie jego miejsca w zespole.

Część E - Zasady rozgrywania zawodów

24 – Do klasyfikacji liczą się wyłącznie karpie i amury o wadze powyżej 5 kg.
25 – Każdy przypon może być wyposażony wyłącznie w jeden haczyk.
26 – W trakcie trwania zawodów dozwolone jest nęcenie wyłącznie z brzegu.
27 – Cały czas na stanowisku musi się znajdować mata do odhaczania karpi (nie dostarczana przez organizatorów).
28 – Każdy zespół może łowić na 4 wędki uzbrojonych w przynęty. Dwie dodatkowe, zapasowe wędki, mogą być na brzegu, gotowe do użycia.
29 – Zespół, który będzie miał w wodzie więcej niż 4 zestawy z przynętami (w tym samym czasie) zostanie natychmiast zdyskwalifikowany.
30 – Wędki do badania dna i do nęcenia rakietą mogą być używane, ale wyłącznie w tym celu.
31 – Zacięta ryba powinna być holowana tak, aby nie weszła w żyłki sąsiedniego zespoły, gdyż może być w innym razie niezaliczona. Każdy wędkarz, w którego zestawy wejdzie ryba holowana przez sąsiada, może złożyć skargę na sąsiadów tej sprawie. Musi się to jednak odbyć natychmiast, sędzia zadecydują czy ryba będzie zaliczona. Uprasza się jednak o stosowanie zasady FAIR PLAY w powyższych przypadkach.
32 – Każda ryba zacięta przed sygnałem końca zawodów, musi być wyholowana w ciągu 20 minut od zakończenia zawodów, w innym razie nie zostanie zaliczona.

Część F - Zgłaszanie połowów

33 – Za powiadomienie sędziego o złowionej rybie odpowiedzialni są zawodnicy lub asystent.
34 – Do sędziego zgłaszane są 3 pierwsze złowione ryby o masie powyżej 5 kg. Zespół po złowieniu pierwszych 3 ryb i zgłoszeniu ich sędziemu, kolejne ryby może samemu ważyć na własnej wadze. Jeżeli zespół uzna, że któraś z kolejnych ryb jest większa niż jedna z 3 pierwszych złowionych, wówczas zgłasza tę rybę sędziemu, który ją waży.
35 – Każda ryba musi być zaświadczona przez sędziego.
36 – Każda ryba musi być ważona na oficjalnych wagach organizatorów, lub w innym przypadku nie zostanie zaliczona.
37 – Karpie czekające na ważenie muszą być przetrzymywane w workach pojedynczo. Zaleca się aby każdy zespół miał ze sobą kilka worków karpiowych.
38 – Formularz sędziego jest oficjalnym dokumentem połowów. Powinno się na nim znaleźć:

  • Nazwisko zawodnika, który złowił rybę.
  • Numer stanowiska.
  • Data i godzina połowu.
  • Waga ryby w kilogramach.
  • Gatunek ryby: karp, lub amur.

Sędziowie będą robić zdjęcia każdej złowionej ryby, wraz z łowcą i dobrze widocznym numerem stanowiska na tabliczce.

39 – Zawodnicy muszą się upewnić czy wszystkie dane dotyczące złowionej ryby zostały poprawnie wpisane, przed złożenie swojego podpisu i zrobieniem zdjęcia.
40 – W razie niemożności natychmiastowego zważenia ryby, połów MUSI być przechowany w worku karpiowym, aż do momentu nadejścia sędziego. W jednym worku może być przetrzymywany tylko jeden karp.
41 – Każda ryba musi być wypuszczona w obecności sędziego.

42 – Zabrania się używania dronów (z wyłączeniem organizatora)

Część G - Nagrody

42 – Trzy pierwsze zespoły w Karpiowym Pucharze Polski otrzymają nagrody w postaci sprzętu karpiowego oraz nagrody pieniężne.
43 – Nagrody w postaci sprzętu będą też przyznane indywidualnie dla łowców: 3 największych ryb, największego lustrzenia, największego karpia pełnołuskiego (jedna osoba będzie mogła otrzymać tylko jedną nagrodę, za swoją największą rybę), łowcy pierwszej ryby. Będą też dodatkowe nagrody (na zasadzie losowania) spośród uczestników zawodów, którzy nie zdobyli żadnej z powyższych nagród. 
44 – Łowisko będzie podzielone na 4 sektory. W każdym sektorze nagrodę otrzyma zwycięski zespół, z wyłączeniem 3 zespołów zwycięskich w klasyfikacji generalnej.
45 – Jeden zespół może otrzymać tylko jedną nagrodę, tzn., że zespoły z 3 pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej nie biorą udziału w rozdziale nagród sektorowych. Jedynie nagrodzeni indywidualnie za pierwszą, i największe 3 ryby otrzymają nagrody bez względu na zajęte miejsce.

Część H - Publikacja zdjęć i drony

46 – Każda ryba licząca się do klasyfikacji będzie sfotografowana przez organizatorów. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich zdjęć z zawodów w mediach organizatora: czasopiśmie „Karp Max”, na portalu karpmax.pl, oraz w mediach powiązanych.

47 – Podczas trwania zawodów (21-25.05) obowiązuje całkowity zakaz używania dronów. Zapis nie dotyczy organizatora zawodów.