Regulamin KPP

Terminarz

Wtorek 20 maja

13.00 – 17.00 – Rejestracja

18.00 – Rozpoczęcie, oficjalne zdjęcie, losowanie stanowisk

19.00 – Karp Party

 

Środa 22 maja

8.00 – 11.00 – Zajmowanie stanowisk

12.00 – Rozpoczęcie łowienia

 

Niedziela 25 maja

08.00 – Koniec zawodów

08.00 – 11.00 – Zawodnicy wracają do bazy na wręczenie nagród

 

ok. 11.00  – Wręczenie nagród i ceremonia zamknięcia

Oficjalny

Regulamin KPP
  • Zawody są otwarte dla zawodników od 14 roku życia (pod opieką).
  • Organizatorzy – Centrum Promocji Wędkarstwa Karpiowego, posiadają całkowitą kontrolę nad zawodami, zasadami i warunkami rozegrania imprezy.
  • Organizatorzy rezerwują sobie prawo zmian w regulaminie w dowolnym czasie.
  • Wszelkie złamanie reguł będzie zgłoszone organizatorom, którzy mają prawo zdyskwalifikować zespół.

Część A - Rejestracja

01 – Każdy zawodnik musi się osobiście zarejestrować wraz z asystentem w określonym czasie (podane w ogólnej informacji). 

02 – Nikt, kto nie zarejestruje się w podanym terminie, nie może wziąć udziału w zawodach, zaś wpisowe nie podlega zwrotowi. W wyjątkowych okolicznościach, i po wcześniejszym telefonicznym zawiadomieniu organizatorów, zawodnik może się spóźnić, bez usunięcia go z zawodów.

03 – Zespoły, które przybędą do rejestracji po oficjalnym przewidzianym terminie, będą losować stanowiska w ostatniej kolejności. Jeżeli takich zespołów będzie więcej, o kolejności losowania zadecyduje kolejność rejestracji.

04 – Jeżeli zespół przybędzie na losowanie już po jego zakończeniu, sprawa decyzji o starcie zespołu pozostanie w rękach organizatorów. 

Część B - Oficjalne zdjęcie i losowanie

05 – Oficjalne zdjęcie wszystkich uczestników będzie wykonane we wtorek 24 maja podczas ceremonii otwarcia
06 – Losowanie odbywać się będzie na zasadzie pojedynczego losowania.

Część C - Reguły wędkowania

07 – Sondowanie dna, nęcenie oraz wędkowania dozwolone jest wyłącznie z brzegu. Użycie środków pływających jest zabronione.
08 – Sondowanie wody jest możliwe przy pomocy echosond wyrzucanych wędką lub specjalnie do tego przeznaczonego markera (na wędce).
09 – Możliwe jest oznaczenie łowiska 2 markerami zamocowanymi na wędkach. Zaleca się ściągnięcie ich do dna, poza czasem nęcenia i zarzucania zestawów.
10 – Granicę łowisk wyznaczają linie na załączonej do regulaminu mapce (ostateczna mapa stanowisk dostępna będzie miesiąc przed rozpoczęciem zawodów). Wszelkie niejasności dotyczące zakresu stanowisk rozstrzygać będzie sędzia główny.
11 – Jedynie zawodnicy, asystenci i sędziowie mogą na brzegu rozbijać swoje namioty.
12 – Każdy zespół musi rozstawić swoje wędki nie dalej niż 3 metry od tabliczki z numerem stanowiska (jeżeli taka odległość z jakichś powodów nie jest możliwa, to najbliżej jak jest możliwe). Zawodnicy nie mogą zarzucać wędek poza obszar swojego stanowiska. Wszystkie spory wynikające z prób łowienia poza wyznaczonym obszarem, muszą niezwłocznie być zgłoszone sędziemu. Sędzia ma kompetencje aby nakazać zespołowi przerzucenie swoich wędek.
13 – Do łowienie dopuszczeni są wyłącznie zgłoszeni zawodnicy.
14 – Zawodnicy muszą posiadać swoje własne worki karpiowe. Na wypadek złowienia karpia i niemożności jego natychmiastowego zważenia, karpie muszą być przechowane w workach. Organizatorzy nie będą zawodnikom dostarczać worków.
15 – Organizatorzy mają prawo przeszukania rzeczy i samochodów zawodników, jeżeli zachodzi podejrzenie jakiegokolwiek oszustwa. Wędkarze przyłapani na oszustwie będą zgłoszeni do organizatorów i usunięci zawodów.
16 – Zawody są rozgrywane na największą masę 3 największych złowionych karpi lub amurów. W przypadku jednakowej wagi, wygrywa zespół, który złowi największą rybę.
17 – Wchodzenie do wody w czasie zarzucania lub holowania ryb jest dozwolone do wysokości pasa. Każdy z zawodników, który będzie wchodził głębiej może się spodziewać, że holowana ryba nie będzie zaliczona. Zalecane jest zabranie ze sobą spodniobutów
18 – Jeżeli wszyscy zawodnicy z zespołu zamierzają opuścić na jakiś czas stanowisko, ich wędki muszą zostać zwinięte, zaś zestawy i łodzie wyjęte z wody. Pilnowanie sprzętu w takich okolicznościach można powierzyć asystentowi.
19 – Jednocześnie mogą być użyte nie więcej niż 2 niestacjonarne markery przez jeden zespół.

Część D - Asystent

20 – Jeden zespół może mieć MAKSYMALNIE 2 asystentów. Opłata za asystentów może być dokonana na miejscu, w czasie rejestracji. Asystenci muszą zarejestrowaniu i zgłoszeni najpóźniej podczas rejestracji.
21 – Asystentom zezwala się na podbieranie ryb, a także pomoc w przygotowywaniu zanęt i w nęceniu (asystenci mogą obsługiwać wędki typu spod). Ponadto zajęciem asystenta jest m.in. pomoc w dostarczaniu i przygotowaniu pożywienia, zgłaszaniu połowów sędziom.
22 – Asystentom nie wolno obsługiwać wędek z zestawami zarówno podczas zarzucania jak i holowania ryby. Zespół może zostać zdyskwalifikowany, jeżeli asystent zostanie przyłapany na pomocy w tych czynnościach.
23 – W przypadku kiedy jeden z zawodników nie może dłużej uczestniczyć w zawodach (z powodów zdrowotnych), wówczas organizatorzy mogą zezwolić asystentowi na zajęcie jego miejsca w zespole.

Część E - Zasady rozgrywania zawodów

24 – Do klasyfikacji liczą się wyłącznie karpie i amury o wadze powyżej 5 kg.
25 – Każdy przypon może być wyposażony wyłącznie w jeden haczyk.
26 – W trakcie trwania zawodów dozwolone jest nęcenie wyłącznie z brzegu.
27 – Cały czas na stanowisku musi się znajdować mata do odhaczania karpi (nie dostarczana przez organizatorów).
28 – Każdy zespół może łowić na 4 wędki uzbrojonych w przynęty. Dwie dodatkowe, zapasowe wędki, mogą być na brzegu, gotowe do użycia.
29 – Zespół, który będzie miał w wodzie więcej niż 4 zestawy z przynętami (w tym samym czasie) zostanie natychmiast zdyskwalifikowany.
30 – Wędki do badania dna i do nęcenia rakietą mogą być używane, ale wyłącznie w tym celu.
31 – Zacięta ryba powinna być holowana tak, aby nie weszła w żyłki sąsiedniego zespoły, gdyż może być w innym razie niezaliczona. Każdy wędkarz, w którego zestawy wejdzie ryba holowana przez sąsiada, może złożyć skargę na sąsiadów tej sprawie. Musi się to jednak odbyć natychmiast, sędzia zadecydują czy ryba będzie zaliczona. Uprasza się jednak o stosowanie zasady FAIR PLAY w powyższych przypadkach.
32 – Każda ryba zacięta przed sygnałem końca zawodów, musi być wyholowana w ciągu 20 minut od zakończenia zawodów, w innym razie nie zostanie zaliczona.

Część F - Zgłaszanie połowów

33 – Za powiadomienie sędziego o złowionej rybie odpowiedzialni są zawodnicy lub asystent.
34 – Do sędziego zgłaszane są 3 pierwsze złowione ryby o masie powyżej 5 kg. Zespół po złowieniu pierwszych 3 ryb i zgłoszeniu ich sędziemu, kolejne ryby może samemu ważyć na własnej wadze. Jeżeli zespół uzna, że któraś z kolejnych ryb jest większa niż jedna z 3 pierwszych złowionych, wówczas zgłasza tę rybę sędziemu, który ją waży.
35 – Każda ryba musi być zaświadczona przez sędziego.
36 – Każda ryba musi być ważona na oficjalnych wagach organizatorów, lub w innym przypadku nie zostanie zaliczona.
37 – Karpie czekające na ważenie muszą być przetrzymywane w workach pojedynczo. Zaleca się aby każdy zespół miał ze sobą kilka worków karpiowych.
38 – Formularz sędziego jest oficjalnym dokumentem połowów. Powinno się na nim znaleźć:

  • Nazwisko zawodnika, który złowił rybę.
  • Numer stanowiska.
  • Data i godzina połowu.
  • Waga ryby w kilogramach.
  • Gatunek ryby: karp, lub amur.

Sędziowie będą robić zdjęcia każdej złowionej ryby, wraz z łowcą i dobrze widocznym numerem stanowiska na tabliczce.

39 – Zawodnicy muszą się upewnić czy wszystkie dane dotyczące złowionej ryby zostały poprawnie wpisane, przed złożenie swojego podpisu i zrobieniem zdjęcia.
40 – W razie niemożności natychmiastowego zważenia ryby, połów MUSI być przechowany w worku karpiowym, aż do momentu nadejścia sędziego. W jednym worku może być przetrzymywany tylko jeden karp.
41 – Każda ryba musi być wypuszczona w obecności sędziego.

42 – Zabrania się używania dronów (z wyłączeniem organizatora)

Część G - Nagrody

42 – Trzy pierwsze zespoły w Karpiowym Pucharze Polski otrzymają nagrody w postaci sprzętu karpiowego oraz nagrody pieniężne.
43 – Nagrody w postaci sprzętu będą też przyznane indywidualnie dla: łowców 3 największych ryb (jedna osoba będzie mogła otrzymać tylko jedną nagrodę, za swoją największą rybę), łowcy pierwszej ryby. 
44 – Łowisko będzie podzielone na 4 sektory. W każdym sektorze nagrodę otrzyma zwycięski zespół, z wyłączeniem 3 zespołów zwycięskich w klasyfikacji generalnej.
45 – Jeden zespół może otrzymać tylko jedną nagrodę, tzn., że zespoły z 3 pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej nie biorą udziału w rozdziale nagród sektorowych. Jedynie nagrodzeni indywidualnie za pierwszą, i największe 3 ryby otrzymają nagrody bez względu na zajęte miejsce.

 

Część H - Publikacja zdjęć

46 – Każda ryba licząca się do klasyfikacji będzie sfotografowana przez organizatorów. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich zdjęć z zawodów w mediach organizatora: czasopiśmie „Karp Max”, na portalu karpmax.pl, oraz w mediach powiązanych.